Tájékoztatás szünidei gyermekétkeztetésről

T Á J É K O Z T A T Á S
szünidei gyermekétkeztetésről


A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.A fentieken túl az önkormányzat a helyi rendelete alapján a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja továbbá, azon általános vagy középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén él.Az ingyenes szünidei étkezés a tavaszi szünetben valamennyi, azaz 3 munkanapon keresztül (2016. március 24., 25., 29.) a Központi Étteremben (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), valamint a Tiszaszederkény városrészben élők esetében az „Esély” Napközi Otthonban (3580 Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) helyben fogyasztással vehető igénybe.

Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek betegsége akadályozza, lehetőség van a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára a gyermek részére biztosított étel, ételhordóban történő elvitelére.Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermek betegsége esetén az étel, ételhordóban történő elvitele orvosi igazolás benyújtása, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, melynek benyújtási határideje 2016. március 23.A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, mely beszerezhető:

-         Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),

-         Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),

-         Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (3580 Tiszaújváros, Bocskai u. 33., kedden és csütörtökön 9,00-13,00 óráig),

-         a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honalapjáról is:

http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu

docKérelem szünidei étkeztetéshez

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 111. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

ktz Tisztelt Látogató! 

Szeretettel köszöntöm Önt a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ honlapján.

Kósa-Tóth Zoltán

igazgató

 

Elérhetőség

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
Gazdálkodási és intézményi kiegészítő feladatokat ellátó intézmény

Cím:  3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Tel.:  +36 49 548 300
FAX   +36 49 340 871
EMAIL   tik@tujvaros.hu
WEB www.tik.tujvaros.hu

Intézményvezető:  Kósa-Tóth Zoltán igazgató

Telefon: +36 49 548 300
EMAIL: tik@tujvaros.hu

51tujv uj

Copyright © 2015. Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ